Termeni și condiții

Definiții

www.kipa.ro – este un domeniu web utilizat de către societatea WISE TEXTILES SRL.

Site-ul www.kipa.ro (denumit în continuare și site-ul, care include și subdomeniile acestuia) – este un website deținut de către societatea WISE TEXTILES SRL, denumită în continuare și Vânzător, care deține dreptul exclusiv privind utilizarea acestui website pentru funcționarea pe domeniul www.kipa.ro .

Vânzător – WISE TEXTILES SRL, cu sediul social în București, B-dul Decebal nr. 12, bl. S7, Sc. 1, et. 5, ap. 15, camera 1, sector 3, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/4745/2020, cod unic de înregistrare 42471739.

Cumpărător – persoană fizică și/sau juridică ce își face un Cont în site și efectuează o Comandă.

Client – persoană fizică și/sau juridică ce are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Vânzător (electronic, telefonic, etc), sau în baza unui acord de utilizare existent între Vânzător și Client și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică și/sau juridică înregistrată pe Site care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care poate conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri etc).

Comandă – un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția să de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului că urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioada;
 • informatii legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezențele Termene și Condiții, împreună cu celelalte acte anexate acestuia pe site, precum: politică de livrare, politică de retur-anulare comandă, politică de confidențialitate, politică de cookies, acordul de utilizare logo școli, formularul de retur, politică de garanție comercială.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioada, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui bun de la Vânzător către Cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de plăti agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Plata online – serviciul de plata prestat de către procesatorul de plăti integrat în Site, pus la dispoziția Clienților, Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor prin intermediul Site-ului în vederea efectuării unei plăti cu cardul on-line.

Algoritm de căutare – este format din relevanță textuală (scor reprezentat de matching-ul dintre termenul de căutare și datele Bunului) 

Documente contractuale

 • Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
 • Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă neapărat acceptarea Comenzii de către Vânzător. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
 • Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifică cantitatea bunurilor din Comandă. Dacă modifică acea cantitate de bunuri din Comandă, Vânzătorul va anunță Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna diferența din suma achitată, dacă este cazul.
 • Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul trimiterii prin e-mail a notificării de înregistrare a comenzii.
 • Livrarea produselor se face exclusiv după momentul înregistrării cu succes a plății pe Site.
 • Livrarea produselor se va efectua contra-cost prin curier, în termen de 5-7 zile lucrătoare de la înregistrării cu succes a plății pe Site. Timpul de livrare depinde inclusiv de condițiile specifice pe care curierul le impune prin convenția pe care o încheie cu Vânzătorul, termenul de mai-sus având un caracter informativ.
 • Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor stă la baza Contractului.

Dreptul la proprietate intelectuală și industrială

 • Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
 • Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui Conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzător asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Vânzătorului.
 • Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, inclusiv în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător și acesta și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului cu referire la acel Conținut.
 • Clientul/Cumpărătorul poate copia, transferă și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale și doar în cazul în care acestea nu întră în conflict cu prevederile Documentului.
 • În cazul în care Vânzătorul conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
 • Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului și/sau al angajatului/prepusului Vânzătorului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care această există, față de respectivul conținut.
 • Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Politică de vânzare online

Accesul în vederea efectuării unei Comenzi este permis Clienților care achiziționează articolelele de îmbrăcăminte pentru elevii care studiază la unitățile de învățământ la care Vânzătorul are acord de comercializare (contract, convenție, acord, parteneriat, asociere, etc). Pentru motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel interesele sale comerciale. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa vânzătorului pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru această.

În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Vânzătorul își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip CAPTCHA, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

Vânzătorul poate publică pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care acesta are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

În cazul plăților online, Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind prezentate exclusiv cu titlu de informare.

După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui bun, Cumpărătorului i se poate solicită înscrierea unui Review legat de Bunurile achiziționate. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

Comanda

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comandă efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un bun este disponibil pentru achiziție, doar în măsură în care există stoc disponibil pentru această. Adăugarea unui bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la dată plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comandă efectuată de către Cumpărător, în urmă unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

 1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului a tranzacției, în cazul plății online;
 2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăti agreat de Vânzător, în cazul plății online;
 3. datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

În cazul în care un bun comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului în termen de maxim 7 (șapte) zile de la dată la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de încetare a Contractului.

Informații cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile produselor de pe Site-ul nostru. Din punct de vedere legal, conținutul Site-ului nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați comandă prin intermediul Site-ului nostru, comandă dvs. constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest Site. Comandă dvs. este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.

Comandă poate fi plasată numai prin intermediul Site-ului nostru. Pentru a face acest lucru, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirmă comandă apăsând butonul tip „finalizează comandă”. Butonul va indică în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dvs. de plata. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifică și eventual de a corectă comandă.

Astfel cum a fost stabilit mai-sus, comandă dvs. constituie o oferta de cumpărare efectuată de dvs. a unui produs listat pe Site-ul nostru. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi.

Contractul se va referi doar la acele produse pentru care am acceptat comandă plasată de către dvs.

În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnică ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, va vom informa cu privire la această situație și vom rambursa sumele plătite de către Dvs. pentru aceste produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dvs. statutare de retragere prevăzute în aceste Condiții de Furnizare, în decurs de cel mult 7 zile de la dată la care ne-ați comunicat decizia Dvs. de terminare a contractului.

Confidențialitate

Vânzătorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract, fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifică, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Vânzătorul nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Comunicări comerciale

Cumpărătorul/Utilizatorul își poate modifică în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conțînând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, în orice moment, după cum urmează:

 • prin modificarea setărilor din Cont, sau;
 • prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător.

Renunțarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

Prin adăugarea de Bunuri în secțiunea din Cont (“Coșul meu”), Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

 • la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”,
 • la recomandări de Bunuri similare cu cele adăugate în secțiunea “Coșul meu”,
 • la existența Bunurilor în secțiunea “Coșul meu”.

În urmă achiziționării unui Bun, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate împreună cu Bunul sau Serviciul achiziționat.

Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate mai-sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător sau prin contactarea Vânzătorului în acest sens.

Pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urmă acestor cercetării de piață și al sondajelor de opinie nu vor fi utilizate de noi în scopuri publicitare, ci doar în cele menționate mai-sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs., nu vor fi transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment prin contactarea Vânzătorului.

Facturare și plată

Prețurile Bunurilor afișate în cadrul site-ului www.kipa.ro includ TVA conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii ce conține Bunuri vândute, precum şi pentru orice alte plăti aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul sau.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul sau.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 de ore în Cont, va rugăm să ne sesizați acest aspect într-un mesaj în pagină de contact.

În același timp cu plasarea unei Comenzi în Site, Clientul/Cumpărătorul alege inclusiv modalitatea de plata online, fiind redirecționat către pagină procesatorului de plăti, introduce datele de card și plătește, respectiv finalizează Comandă. Introducând datele de card Utilizatorul/Cumpărătorul, confirmă că a fost anterior informat și a acceptat termenii și condițiile de utilizare a serviciului de plata online.

Datele cardului de plata ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Vanzatorulului și nici nu vor fi stocate de către acesta sau de către procesatorul de plăti integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat anterior introducerii datelor.

În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicită să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

Garanții

Condiții generale de acordare a garanției comerciale:

 • Deținătorul www.kipa.ro , în calitate de vânzător, oferă garanția produselor cumpărate.
 • Va rugăm să păstrați factură fiscală și să verificați prezentul certificat de garanție în cazul unei reclamații.
 • Reclamațiile le puteți face pe adresa office@kipa.ro.
 • În perioada de garanție (14 zile de la dată la care ați intrat fizic în posesia bunului achiziționat), prezentul certificat de garanție va asigura drepturile conferite de legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și Ordonanță Guvernului României nr. 21/1992 republicată privind protecția consumatorului pentru deficiențe neimputabile consumatorului cu condiția respectării instrucțiunilor de curățare și întreținere recomandate. În cazul neconformității produsului, clientul poate solicită în primul rând repararea produsului, ulterior înlocuirea acestuia sau dacă acest lucru nu este posibil, restituirea contravalorii.

Măsură reparatorie poate fi stabilită prin negociere comună, dar nu va depăși maxim 15 zile de la dată la care s-a făcut reclamația. În cazul reclamației, vânzătorul poate să repare sau să înlocuiască produsul cu unul identic și, în cazul în care această soluționare nu este posibilă, clientul va primi contra-valorea produsului.

Răspunderea vânzătorului este asumată în conformitate cu dispozițiile art. 16 din Legea 449/2003. Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru lipsa conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Pentru acordarea garanției este necesară respectarea instrucțiunilor precizate mai jos:

 • Compoziția precum și pictogramele cu instrucțiunile de curățare și întreținere ale produsului se găsesc pe eticheta interioară a acestuia. Acestea sunt specifice produsului și este obligatorie consultarea acestora.

ATENȚIE! Va rugăm să nu tăiați eticheta interioară a produsului, lipsa acesteia va duce la pierderea garanției!

Instrucțiuni de utilizare și de întreținere articole de îmbrăcăminte:

 • Ori de câte ori se impune, îmbrăcămintea se spală sau se curată cf. instrucțiunilor indicate pe eticheta interioară. Se vor folosi numai detergenți care respectă nomele de calitate impuse de legislația internațională privind siguranță utilizării acestor produse.
 • Nu folosiți pentru spălarea/curățarea produsului dvs. produse de curățenie industriale. Acestea pot deterioara ireversibil produsul, fapt pentru care nu este acoperit de garanție.
 • Nu uscați produsul dvs prin expunerea la surse de căldură (inclusiv uscător de rufe acționat prin current electric). Uscarea se va face întotdeauna la temperatura camerei.
 • Feriți produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforari sau orice acțiune fizică de natură să îl deterioreze.
 • În cazul în care apelați la serviciile de curățătorie/spălătorie pentru întreținerea produsului, societatea noastră nu poate fi făcută răspunzătoare de niciun fel de defecte ce pot apărea datorită procesului de curățare/spălare.
 • Pictogramele cu instrucțiunile de curățare și întreținere ale produselor comercializate de către Vânzător:

Spălare la mașină maxim 30 °C

Nu este admisă înalbirea

Călcați doar la temperatura recomandata ( max. 150 30 °C)

Nu este admisă curățarea chimică

Nu este admisă uscarea în uscătorul electric

Bunul reclamat că defect/neconform în perioada de garanție, trebuie prezentat la punctul de colectare al Vânzătorului situat în București, str. Baicului nr. 51A, clădirea CO35, parter, sector 2, prin curier sau personal (în acest caz, doar pe baza de programare anterioară pe adresa de e-mail: office@kipa.ro , confirmată de către Vânzător). Procedura de retur este aplicabilă doar sub condiția completării și respectării formularului de retur de către Cumpărător. Formularul de retur și procedura aferentă pot fi accesate pe site.

Produsul este considerat defect doar în condițiile în care acesta prezintă defecțiuni care fac inutilizabil produsul, astfel: cusături destrămate, pete nedescoperite în urmă procesului de producție, rupturi de material. Produsul este considerat neconform doar în condițiile care acesta nu corespunde cu mărimea, cantitatea sau tipul de produs transmis prin formularul de comandă.

Perioada de garanție de 14 zile și condițiile pentru acordarea acesteia pentru produsele furnizate sunt aplicabile conform normativelor în vigoare din România la momentul încheierii prezentului contract, fiind în sarcina producătorului.

Perioada de garanție a produselor începe cu dată primirii fizice de către Client a produsului.

Clientul are dreptul de a notifica imediat Vânzătorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție, sub condiția completării și respectării formularului de retur și a procedurii aferentă care fi accesate pe acest site.

Clientul are dreptul de a solicită imediat furnizorului, înlocuirea produselor defecte. Dacă acest lucru nu este posibil, atuci Clientul are dreptul de a primi contra-valoarea produsului, în condițiile prezentate în cuprinsul acestui text.

Produsele care în perioada de garanție le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioada de garanție care curge de la dată înlocuirii lor.

Transferul proprietății bunurilor

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare în locația convenită anterior, însă doar după efectuarea plății din partea Cumpărătorului (înțelegând prin livrare – înmânarea Bunului către persoană/enititatea juridică pe care părțile au accept-o drept acceptant al bunului, sau direct către client).

Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsură permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la dată creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la dată plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Vânzător, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la dată afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site.

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Forța majoră

1. Prezentul documenteste supus legii române. În cazul unor eventuale litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se va încerca întâi rezolvarea pe cale amiabilă a acestora. Prezentul capitol și procedura de mai jos reprezenta o dovadă a disponibilității Vânzătorului de a soluționa rapid, eficient, amiabil, alternativ, extra-judiciar, sesizările / reclamațiile / litigiile în care este parte, uzitand de toate mecanismele și măsurile legale aplicabe în România.

2. Astfel, pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție oricând posibilitatea adresării de mesaje la adresa de e-mail: office@kipa.ro . Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau a sesizărilor de către Vânzător este de 30 de zile calendaristice de la dată primirii acestora.

3. În cazul în care Cumpărătorul:

 • nu primește un răspuns la expirarea celor 30 zile de la Vânzător;
 • primește un răspuns peste acest termen de la Vânzător;

și este nemulțumit asupra modului în care a fost gestionată sesizarea/reclamația de către Vânzător, acesta poate apela la procedurile alternative de soluționare (ȘAL/SOL) prezentate mai jos și ulterior instanțelor de judecată competențe conform prezentului articol.

4. Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care este oferit consumatorilor posibilitatea de soluţionare a litigiilor potențiale, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea Bun Astfel, sesizările sau reclamațiile împotriva comercianților vor fi prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. Accesarea acestei modalități alternative de soluționare poate fi realizată atât online conform pct. 6 de mai-jos, cât și prin metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil conform
pct. 5 de mai-jos.

5. În vederea soluționării alternative a litigiilor, sesizarea sau reclamația Cumpărătorului poate fi depusă în scris direct la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la următoarele date de contact: adresa: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro. Direcția Alternativă de Soluționare a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este competență să soluționeze alternativ litigiile naționale și transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau contractele de servicii încheiate cu un comerciant care își desfășoară activitatea în România și este inclusă în lista entităților SAL la nivel european, disponibil la următorul
link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.
Pentru și mai multe detalii, Cumpărătorii pot accesa link-ul afișat în site în secțiunea ANPC – SAL.

6. Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, Utilizatorul/Cumpărătorul are posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii, și prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independența, imparțială, transparență, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința în Uniunea Europeană și un comerciant stabilit în Uniunea Europeană. În acest sens, poate fi accesat link-ul existent în secțiunea: Soluționarea Online a Litigiilor.

7. SAL și SOL nu reprezintă două mecanisme diferite pentru soluționarea eventualelor sesizări/reclamații. Cumpărătorul înțelege că soluționarea alternativă a litigiilor și soluționarea online a litigiilor subzistă că un singur mecanism, reprezentând unul și același instrument existând între acestea o identitate de scop, obiect și finalitate. Cumpărătorul înțelege că distincția dintre SAL și respectiv SOL este reprezentată de modalitatea de accesare / formatul inițial al respectivei sesizări/reclamații, astfel încât în cazul SAL formă de adresare a consumatorului este una de tip clasic, în scris (pe email, pe cale poștală) pe care în cazul SOL, consumatorul optează pentru utilizarea completării unui formular existent pe o platformă digitală, exclusiv online.

8.În cazul în care soluționarea amiabilă ori alternativă a sesizărilor/reclamațiilor/litigiilor nu va fi posibilă, ori nu se va ajunge la un consens, acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din Municipiul București.