Politică de anulare / retur

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract în termen de 14 de zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suportă alte costuri decât cele de livrare a produselor către depozitul vânzătorului situat la adresa: Bucureşti, str. Baicului nr. 51A, Clădirea CO35, parter, sector 2.

Nu este posibilă returnarea produselor la nicio altă adresa decât cea menționată anterior. Extras din OUG nr. 314/2014: “Totodată, prin exercitarea dreptului de retragere, Clientul se obligă în mod corelativ să returneze Bunul în posesia căruia a intrat în urmă livrării efectuate de Vânzător.”

Potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile, începând din ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a Bunului. Dată returnării este considerată dată la care Clientul poate face dovadă că a expediat bunul către adresa de colectare indicată mai-sus de către Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va trebui să completeze formularul online de retur pus la dispoziție pe site-ul www.kipa.ro, deoarece prin completarea și transmiterea acestuia se vor strânge informațiile necesare în vederea rezolvării motivului pentru care a fost transmis.

Rambursarea se va face doar după verificarea produselor.

Condiții acceptare retur

Bunul nu este acceptat la retur de către Vânzător dacă nu îndeplinește cumulativ condițiile calitative și cantitative pentru astfel de situații, iar Clientul pierde dreptul de a i se rambursa contra-valoarea bunului returnat, pentru următoarele cauze:

 • uzură morală şi uzură fizică a produsului este anormală (inclusiv uzură materialelor din cauciuc și elastic și/sau deteriorarea mecanică a capselor și fermoarelor), având în vedere perioada redusă de timp de când Clientul a intrat în posesia bunului. Această condiție se referă în special, însă nu doar la articole de îmbrăcăminte care nu sunt în aceeași stare în care au fost livrate, respectiv au fost purtate, spălate, au pete, zgârieturi sau rupturi, precum și orice alte situații asemănătoare care nu permit valorificarea ulterioară a acelor bunuri către alți client;
 • decolorarea produsului sau a părţilor componente ale acestuia în urmă expunerii la factori de mediu (soare, alte surse puternice de căldură, umiditate excesivă, ploaie, zăpadă etc.);
 • deteriorări suferite de produs în urmă unor evenimente extraordinare: accidente, incendii, cutremure, inundaţii etc;
 • defecte produse după recepția fizică a bunului prin manipulare şi depozitare a acestui în condiţii improprii (temperatură şi/sau umiditate excesivă etc), expunere la produse chimice, expunere la surse de căldură care pot degrada/distruge bunul, precum și în caz de intervenție asupra acestuia a acțiunii animalelor de companie, rozătoare, dăunători etc.;
 • defecte cauzate de utilizarea neadecvată sau incorectă a produsului, inclusiv în caz de șocuri mecanice voluntare sau involutare (frecare, lovire, agățare, rupere, sfâșiere etc);
 • intervenţia efectuată asupra produsului de persoane neautorizate de către vânzător, inclusiv vopsirea produsului;
 • întreţinere defectuoasă (curăţarea folosind metode sau produse neadecvate, respectiv prin nerespectarea indicațiilor/marcajelor de pe eticheta cu privire la operațiunile de întreținere), astfel cum acestea sun prezentate inclusiv în Termeni și Condiții prezentate în cadrul site-ului.

Bunuri pentru care nu se asigura dreptul de retragere/returnare/înlocuire în perioada de garanție:

Sunt exceptate de la dreptul de retragere/returnare/ din Contract următoarele:

 • bunuri al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expiră rapid;
 • bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător.

Rambursare

Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la dată informării acestuia de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract, sub condiția recepției efective a bunului de către Vânzător și sub condiția faptului că bunul este admisibil la retur din punct de vedere calitativ și cantitativ.

În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere (14 de zile calendaristice), trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv.

Suma va fi restituită în contul indicat de către Client/Cumpărător prin completarea Formularului online de retur.

Vânzătorul are dreptul să amâne rambursarea sumei până la primirea bunului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat, în cazul în care nu s-a oferit să-l recupereze el însuși (se va lua dată cea mai recentă).

În cazul în care Vânzătorul nu poate onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnică ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, acesta va informa Cumpărătorul cu privire la această situație și va rambursa suma plătită de către acesta pentru produse, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dvs. statutare de retragere prevăzute mai-sus, în decurs de cel mult 7 zile de la dată la care ne-ați comunicat decizia Dvs. de terminare a contractului.